Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do ds. administracyjnych i kadrowych

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

Informację przygotował(a): Agata Ochońska

Opublikował(a): Agata Ochońska

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: