Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze-główny księgowy

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

Informację przygotował(a): Agata Ochońska

Opublikował(a): Agata Ochońska

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: