W dniu 18 września na terenie Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja” odbył się „Przegląd Zespołów Folklorystycznych Pogórza i Ziemi Jasielskiej„ połączony z Piknikiem z Produktem Polskim oraz konkursem kulinarnym Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”. Przewodniczącą komisji konkursowej była nauczycielka naszej szkoły pani Małgorzata Pięta. Po degustacji potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich komisja ogłosiła wyniki. I Miejsce KGW Warzyce, II miejsce KGW Skołyszyn, III miejsce KGW Sieklówka.