Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12