Termin egzaminu poprawkowego z  przedmiotu :Elektrotechnika i elektronika

  • 27.08.2021 ( piątek ) o godz. 9.00