ZS3 w Jaśle - strona startowa

ESSA! Robotyk! Essa reszta! Nowy Ty w ZS3 – biegiem póki są miejsca ? – Zespół Szkół nr 3  w Jaśle „CHEMIK” zaprasza

 

TECHNIK ROBOTYK – NOWY KIERUNEK!!!! jest jednym z bardziej atrakcyjnych zawodów przyszłości.     

Technik robotyk jest zawodem interdyscyplinarnym łączącym zagadnienia z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki oraz informatyki – jako dziedziny wiedzy o programowaniu. Polega na obsłudze i programowaniu robotów przemysłowych, sterowaniu ruchem tych robotów oraz planowaniu zadań w ramach robotyzacji procesów produkcyjnych.

 

 

 

TECHNIK MECHATRONIK to atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód. Absolwent technikum w zawodzie technik mechatronik może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych
a w perspektywie podjąć ciekawą i satysfakcjonującą pracę.

 

 

 

TECHNIK ANALITYK to elitarny i ponadczasowy zawód. W skali kraju w tym zawodzie kształci się zaledwie kilkuset uczniów. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców w kraju jak i zagranicą ze względu na duże umiejętności praktyczne, gdyż w ramach kształcenia spędzają wiele godzin w laboratorium.

 

 

TECHNIK LOGISTYK to nowoczesny zawód, który daje możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem
i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.

 

 

TECHNIK ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMICZNYCH z elementami dietetyki to atrakcyjny zawód, chętnie wybierany przez uczniów. Ukończenie szkoły umożliwia podjęcie pracy w Polsce i za granicą w różnych placówkach świadczących usługi gastronomiczne. Kierunek kształci specjalistów w zakresie planowania żywienia, organizowania produkcji gastronomicznej.

 

Więcej informacji na stronie: https://zs3jaslo.pl/dodatkowe-informacje/