FORMUŁA 2017:

1. materiały i przybory pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r. : https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2012_2017-ok.pdf

2. materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2012_2017-ok.pdf

3. INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 dla formuły 2017: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5.%202022_PP2017_Informacja_o_EPKwZ_20_08_2021%20-ostateczny.pdf

FORMUŁA 2019

1. materiały i przybory pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r. : https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2019%20-ok.pdf

2. materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019%20-ok.pdf

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 dla formuły 2019: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2022_%20PP2019_Informacja_o_EZ_20_08_2021-ostateczny.pdf