W dniu 19.02.2024r.młodzież Zespołu Szkół nr3 w Jaśle już po raz drugi w tym roku szkolnym uczestniczyła w akcji honorowego krwiodawstwa.
10 uczniów oddało krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Bardzo dziękujemy!

Dzięki altruistycznej postawie honorowych dawców, możliwa jest pomoc wielu potrzebującym.
Zachęcamy też innych do dzielenia się darem serca, czyli do honorowego oddawania krwi.

Szkolne Koło PCK