Jesteśmy świadomymi użytkownikami Internetu

20 kwietnia odbył się w naszej szkole konkurs pod hasłem

1 „Szkolny dzień świadomego korzystania z Internetu” w ramach projektu „Przystań w sieci”.

Konkurs adresowany był dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle, uczęszczających do klas I – III.

 

KONKURS miał na celu min: popularyzację tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych oraz tworzenie przyjaznej sieci online, podkreślenie potencjału Internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki, rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym, kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji, podniesienie poziomu świadomości i odpowiedzialności za działania i kształtowanie własnego wizerunku w sieci.

Chętne klasy wraz z wychowawcami uczestniczyły w szkoleniach online w ramach projektu „Przystań w sieci”. Konkurs poprzedziły zajęcia przeprowadzone przez pedagoga szkolnego we wszystkich klasach na temat bezpieczeństwa w sieci i świadomego korzystania z Internetu.

Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach: test z wiedzy o bezpieczeństwie w sieci oraz plakat/projekt graficzny o tematyce związanej z bezpieczeństwem w sieci.

W konkursie wzięli udział uczniowie z klas: 1 c, 1 d, 1 h, 2 gf, 2 pd, 3 d, 3 f, 3 h.

W teście wzięło udział 37 uczniów, konkursie plastycznym spłynęło 12 prac.

Wyłoniono zwycięzców w każdej z kategorii. Przyznano również wyróżnienia. Gratulujemy wiedzy oraz talentów i wrażliwości plastycznej. Najliczniej udział wzięła klasa 2 gf, w tej klasie również uzyskano procentowo najwyższy wynik w teście.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz punkty do zachowania. Laureaci otrzymają nagrody, dyplomu oraz punkty do zachowania. Zwycięska klasa otrzymuje dodatkowo nagrodę w postaci dnia bez pytania.

Dyplomy oraz nagrody zostaną wręczone podczas rozdawania świadectw.

Załączamy prace plastyczne autorów, którzy wyrazili zgodę ich opublikowania.

 

Bardzo dziękujemy za udział w I edycji Szkolnego Dnia świadomego korzystania z Internetu.

Już dziś zapraszamy na kolejny za rok. ?

M.Białek