11 maja 2023 roku, w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej odbył się III etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”, w którym uczestniczyło 212 uczniów, reprezentujących 53 szkoły techniczne z 9 województw. Naszą szkołę reprezentowało 6 uczniów w dwóch zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk.

Laureaci 13 z 17 kwalifikacji, otrzymają indeksy Politechniki Lubelskiej na kierunkach zbliżonych z nauczanym zawodem.

Bardzo miło nam zakomunikować wyniki III etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”

2 miejsce – laureat – Furman Angelika technik żywienia i usług gastronomicznych (HGT.12) – 36 pkt

3 miejsce – laureat – Stelmach Żaneta technik logistyk (SPL.04) – 36 pkt

3 miejsce – laureat – Kucharski Mateusz technik logistyk (SPL.04) – 36 pkt

Bożek Wiktor technik logistyk (SPL.04) – 28 pkt – finalista

Duda Zofia technik żywienia i usług gastronomicznych (HGT.12) – 27pkt – finalista

Fortuna Tamara technik żywienia i usług gastronomicznych (HGT.12) – 25 pkt – finalista

Konferencja podsumowująca odbędzie się 12.06.2023 r. w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej według następującego harmonogramu:

12:00-13:00 rejestracja uczestników

13:00-13:15 powitanie/przemówienia zaproszonych gości

13:15-14:00 wykład tematyczny

14:00-15:00 rozdanie dyplomów i nagród

15:00-15:15 zakończenie

Gratulujemy uczniom i nauczycielom uzyskania bardzo dobrych wyników i życzymy dalszych sukcesów.