Poniżej przedstawiamy link dla zainteresowanych rodziców oraz informacje dotyczące ubezpieczenia:

https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/80067

Przypominamy, że:

każdy rodzic/opiekun prawny może indywidualnie ubezpieczyć ucznia w wybranej firmie ubezpieczeniowej, ubezpieczenie ucznia jest nieobowiązkowe.

Informujemy, że szkoła nie pośredniczy w organizowaniu ubezpieczenia grupowego uczniów.