Od dnia 26.05.2023 r. można odbierać dyplomy i suplementy z egzaminów zawodowych w sekretariacie szkoły.