W dniach 26-28 maja 2021 r. Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle we współpracy z Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców zorganizowali multinaukowe warsztaty  przeprowadzone przez animatorów z Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza w Rzeszowie.

 

Udział w warsztatach Pracowni Kreatywnego Myślenia umożliwił uczestnikom zdobycie wiedzy z zakresu nauk ścisłych oraz pozwolił zwiększyć umiejętności miękkie takie jak: umiejętność rozwiązywania problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja oraz umiejętność pracy zespołowej.

W warsztatach uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle z klas technik mechatronik, Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle, Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle, wolontariusze z klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle oraz pracownicy firm zrzeszonych w Jasielskim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców tj. ERKO, GAMART, HABYS i SOLGAM, które aktualnie zaangażowane są we współfinansowanie działalność Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle.

 

Pracownia była podzielona na dwa moduły:

  1. „Pracownia dowolna” – uczestnicy mierzyli się z zadaniami z różnych dziedzin nauki dochodząc do rozwiązania problemu metodą prób i błędów i pozyskując przy okazji wiedzę naukową o prawach rządzących inżynierią.
  2. „Maszyna Goldberga” – to zespół powiązanych ze sobą pojedynczych maszyn prostych. Uczestnicy w grupach inspirowanych przez przeszkolonego Animatora, łączyli ze sobą poszczególne elementy w jedną całość. Konstruowanie tej układanki wyzwoliło nieskończone pokłady kreatywności i entuzjazmu.

 

Pracownia Kreatywnego Myślenia jest częścią nowatorskiego projektu RoboLAB, który w swoich głównych założeniach ma za zadanie prowadzenie zajęć pozwalających na zwiększenie kompetencji wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zarówno w zakresie STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka), jak również w zakresie zaawansowanych technologii, a także kluczowych kompetencji miękkich.  Podczas wydarzenia zorganizowano także spotkanie informacyjne, na którym dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele firm zadeklarowali chęć i gotowość do  utworzenia w Jaśle młodzieżowego międzyszkolnego zespołu robotycznego, w którym  będą mogli zdobywać wiedzę m.in. z dziedziny robotyki oraz projektować roboty, które następnie zaprezentują podczas zawodów organizowanych w Rzeszowie oraz za granicą. Twórcą i organizatorem projektu RoboLAB jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza w Rzeszowie, partnerem strategicznym jest Pratt&Whitney Rzeszów, a partnerami głównymi Województwo Podkarpackie i Politechnika Rzeszowska.

Jesteśmy przekonani, że propagowanie takiego modelu współpracy będzie przyczyniać się niewątpliwie do rozwoju kompetencji potrzebnych na rynku pracy nie tylko w naszym regionie, ale również w Polsce i na świecie. Uważamy, że połączenie umiejętności technicznych i kompetencji interpersonalnych to solidny fundament rynku pracy przyszłości, który okaże się decydujący dla post COVID-owej rzeczywistości. Cieszymy się, że dzięki opisanej powyżej współpracy i podjętym inicjatywom możemy zaoferować uczniom naszego powiatu możliwości edukacji wykraczające poza typowe rozwiązania i poszerzyć znacznie ich perspektywy rozwoju.