„Chemik” rozpoczyna współpracę z Fundacją Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”.

 

9 marca 2021 roku  Zespół Szkół nr 3 w Jaśle wziął udział w uroczystości podpisania porozumienia w sprawie powołania do życia projektu RoboLAB. Partnerem Strategicznym jest Pratt&Whitney Rzeszów a Partnerami głównymi Politechnika Rzeszowska oraz województwo podkarpackie. Porozumienie podpisali: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,  Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prezes Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu  „Dolina Lotnicza” oraz prezes Pratt & Whitney Rzeszów Marek Darecki.

RoboLAB to pierwszy tego typu projekt w Polsce. Adresaci to uczniowie szkół ponadpodstawowych Podkarpacia, a w niedalekiej przyszłości także innych regionów.
W naszym powiecie w projekcie RoboLAB wezmą udział między innymi uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle,
którzy pod okiem trenerów RoboLAB będą uczyć się konstruowania robotów i dronów. Pierwszy moduł edukacyjny obejmuje serię zajęć i szkoleń, umożliwiających uczniom podejście do drugiego etapu. Partnerzy projektu będą merytorycznie wspierać młodzież, dzięki czemu roboty budowane przez drużyny będą mogły w niedalekiej przyszłości rywalizować na arenie międzynarodowej. Docelowo będzie to udział w międzynarodowych zawodach robotycznych organizowanych przez Fundację Doliny Lotniczej. Na potrzeby tych zawodów uczniowie budować będą skomplikowane konstrukcje robotów, które będą wykonywały założone przez organizatorów zadania.

Udział uczniów „Chemika” w projekcie jest ściśle powiązany z nowym kierunkiem kształcenia – technik robotyk, planowanym w roku szkolnym 2021/2022, który w najwyższym stopniu odpowiada na potrzeby i wyzwania rynku pracy nie tylko w Polsce ale i na świecie. Roboty i automatyzacja są przyszłością przemysłu i gospodarki. Projekt „RoboLAB” umożliwi młodzieży naszej szkoły poszerzanie wiedzy, zaangażowanie w proces powstawania robotów, rozwój umiejętności technicznych oraz tzw. umiejętności miękkich- takich jak praca zespołowa, umiejętność komunikacji interpersonalnej, nieszablonowe myślenie, budowanie alternatywnych scenariuszy i wiele innych.

Nowy kierunek – robotyk – oraz udział naszej szkoły w projekcie i w międzynarodowej rywalizacji to dodatkowe gwarancje na  sukces w dalszej edukacji i  konkurencyjność  na rynku pracy dla naszych absolwentów. Rozpoczęcie działalności RoboLAB zaplanowane zostało na listopad 2021.

Instytucją promującą i wspierającą projekt RoboLAB w Jaśle jest Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, firmy w nim stowarzyszone zadeklarowały wsparcie organizacyjno-merytoryczno-finansowe dla tworzonego w naszym mieście międzyszkolnego zespołu robotycznego.