,, Bo piękno na to jest, by zachwycało…

kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida’’

organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki w 200. rocznicę urodzin twórcy dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli – opiekunów merytorycznych tych uczniów.

Celem Konkursu było rozpropagowanie wiedzy, ukazanej w sposób nieszablonowy, na temat życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida w 200. rocznicę jego urodzin, w szczególności przez ukazanie  jego intelektualnej i artystycznej oryginalności.

Przedmiotem Konkursu był projekt edukacyjny z elementami pracy badawczej, przedstawiający wybrane aspekty życia lub twórczości Cypriana Kamila Norwida – wybitnego polskiego twórcy.

 

Laureatowi serdecznie gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły w tym prestiżowym Konkursie.