Klasy 4Gd i 4Gc miały możliwość na lekcji języka angielskiego zapoznać się z kulturą Irlandii oraz porozmawiać z native speaker’em panią Niamh McHugh z Belfastu, która obecnie odbywa praktykę w PANS w Krośnie w ramach programu Erasmus. W zajęciach towarzyszył pan Jakub Mercik student II roku Dwujęzykowych studiów dla tłumaczy w Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie.