27.10. uczniowie klas IId i VPd po raz uczestniczyli w lekcjach historycznych prowadzonych przez pana Macieja Rędziniaka, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Tematyka zajęć obejmowała historię II wojny światowej – napaść Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku oraz zbrodnię katyńską. Zajęcia te odbywają się cyklicznie w naszej szkole, a młodzież ma okazję nie tylko wysłuchać wykładu z najnowszych dziejów Polski, ale także obejrzeć unikatowe zdjęcia, filmy i prezentacje ze zbiorów IPN. Temat „A więc wojna!. Wrzesień 1939” był prezentowany po raz pierwszy. Uczniowie mogli zapoznać się z genezą wybuchu II wojny światowej, polskimi i niemieckimi planami wojennymi oraz stosunkiem sił obu armii, ich uzbrojeniem i możliwościami technicznymi.