Ważne informacje dla ABSOLWENTÓW znajdują się w „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2022obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022″ pkt. 2.6 ( Informacje dla absolwentów 4-letnich techników (z lat 2006–2022) i branżowych szkół II stopnia (z 2022 r.))na stronie 21.