28 lutego w naszej szkole odbyły się zajęcia przygotowane specjalnie dla uczniów czwartych klas po szkole podstawowej. Zajęcia przeprowadzili aspirant Barbara Pawłowska z Wydziału Prewencji oraz młodszy aspirant Bartosz Czech z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Młodzi kierowcy mają często zbyt duże zaufanie do swoich umiejętności, a z drugiej strony nie potrafią zapanować nad pojazdem. Za ponad 20 proc. wypadków, do których dochodzi z winy kierowców, odpowiadają młode osoby.

Zajęcia pod tytułem „Prawne i społeczne konsekwencje zdarzeń i incydentów z udziałem młodych kierowców” służyły przede wszystkim uświadomieniu młodym ludziom, którzy często bardzo marzą o posiadaniu prawa jazdy i własnego samochodu, jak ważne jest odpowiedzialne uczestnictwo w ruchu drogowym, a także dbanie o bezpieczeństwo własne oraz innych osób. Uczniowie dowiedzieli się również o obowiązujących od września 2022 roku zmianach w przepisach dotyczących konsekwencji finansowych i karnych nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym, w tym kar, które mogą być nakładane na kierowców łamiących przepisy. Prowadzący zajęcia akcentowali szczególnie rolę rozwagi, wagę znajomości przepisów i konieczność odpowiedzialnego zachowania się zarówno kierowcy, jak i pasażera. Uświadamiali po raz kolejny młodzieży, że łamanie przepisów oraz wynikające z tego konsekwencje prawne, mogą nie tylko skutkować wysokimi karami finansowymi, ale mogą rzutować na życie sprawców.

Cieszymy się z możliwości wspólnego z Policją działania w zakresie prewencji zachowań ryzykownych i profilaktyki przestępczości wśród młodych. To ważne, abyśmy wspólnie przygotowywali młodzież do odpowiedzialnego i bezpiecznego udziału w życiu społecznym i obywatelskim.

Pedagog szkolny