MŁODZIEŻOWY SŁOWNIK UCZNIÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3

W JAŚLE

 

 

Dobrze wiedzieć (!), co do nas mówią… i piszą…

Dzięki uczniom klas pierwszych i drugich naszej szkoły powstał zbiór słów/pojęć/skrótów/wyrażeń, którymi operuje dzisiejsza młodzież.

Chcesz się porozumieć z nastolatkiem? „Wzbogać” swoje słownictwo!!!

 

MŁODZIEŻOWY SŁOWNIK UCZNIÓW ZS3 W JAŚLE – pobierz