W dniu 7 lipca 2023 r. ( piątek) od godz. 9.00 w sekretariacie szkoły będą wydawane świadectwa i aneksy z egzaminu maturalnego.