W dniu 5 lipca ( poniedziałek ) od godz. 9.00 do 13.30 przy wejściu do laboratorium będą wydawane świadectwa i aneksy z egzaminu maturalnego.

 

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym ( 24 sierpnia).

Deklaracje o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego należy złożyć w sekretariacie szkoły w  terminie od 05.07.21 do 12.07.21.

ZAŁĄCZNIK: