Świadectwa z kwalifikacji zawodowych będą do odbioru dn. 07 kwietnia ( czwartek ) od godz. 11.00

  • dla uczniów  – odbiór u wychowawców
  • absolwenci – odbiór w sekretariacie szkoły.

 

Osoby, które nie zdały egzaminów a chcą podejść do poprawki w sesji lato 2022 muszą złożyć deklaracje do 07 kwietnia do godz. 12.00.