W dniu 8 września będą wydawane wyniki egzaminów zawodowych absolwentom w sekretariacie szkoły.

Uczniowie informację o terminie odbierania dyplomów otrzymają w późniejszym terminie.

Termin składania deklaracji poprawkowych na sesję styczeń/luty 2022 do 15.09.2021