Komunikat

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r., od dnia 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. na  obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych szkół ponadpodstawowych.

„W klasie IV technikum i semestrze programowo najwyższym szkoły policealnej, w odniesieniu do uczniów, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji styczeń–luty 2021r., dyrektor szkoły może zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.”

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000196001.pdf

Klasy, które odbywają zajęcia praktyczne w szkole:

Klasa IV c – poniedziałek, czwartek – tylko grupa technik technologii chemicznej: badania laboratoryjne w przemyśle chemicznym

Klasa IV d – czwartek, piątek – analiza chemiczna, środowiskowa i farmaceutyczna

Klasa IV h – czwartek, piątek – zajęcia w CKZ – projektowanie i programowanie w mechatronice

Klasa IV c – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz klasy IV k i IV f – technik logistyk wszystkie zajęcia odbywają w formie zdalnej.