W Zespole Szkół nr 3 w Jaśle odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”.

W Olimpiadzie wzięło udział dziewięć osób z klasy 4Pf – technik logistyk oraz osiem osób z klasy 4Pc – technik żywienia i usług gastronomicznych.

Etap szkolny Olimpiady polegał na rozwiązaniu przez uczniów zadania projektowego z kwalifikacji, z której uczniowie w przyszłym roku będą zdawać egzamin zawodowy.

Uczniowie z klasy 4Pf pisali w dniu 14.02.2023  zadanie projektowe  z kwalifikacji SPL.04 – Organizacja transportu, natomiast uczniowie z klasy 4Pc pisali projekt w dniu 17.02.2023 z kwalifikacji HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Laureaci etapu szkolnego, którzy zakwalifikowali się do etapu regionalnego:

Z kwalifikacji SPL.04: Wiktor Bożek, Żaneta Stelmach, Mateusz Kucharski

Z kwalifikacji HGT.12: Angelika Furman, Tamara Fortuna, Zofia Duda.

Wszystkim uczestnikom etapu szkolnego serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników, a laureatom życzymy sukcesów na kolejnych szczeblach Olimpiady.

Opiekunem uczniów piszących projekt z kwalifikacji SPL.04 była pani E. Piwowarska, a opiekunem uczniów piszących z kwalifikacji HGT.12 była pani M. Pięta

E.P.