W dniu 12.03.2024 r. w naszej szkole podpisano umowę na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół nr 3 w Jaśle”. Dzięki realizacji projektu zwiększy się efektywność energetyczna budynku, co pozwoli na znaczące obniżenie kosztów jego utrzymania.

W ramach I – etapu termomodernizacji budynku wykonane zostanie docieplenie stropodachu wraz z wymianą całego pokrycia dachowego z membrany dachowej PCV o powierzchni ok. 1300 m2. Dodatkowo wymienione zostaną świetliki, a część z nich ulegnie likwidacji. Prace inwestycyjne obejmą również demontaż części wentylacji grawitacyjnej, wymianę kominków wentylacyjnych, montaż wentylatorów i wymianę opraw oświetleniowych oraz pozostałe towarzyszące roboty budowlane.

Umowę, w imieniu Powiatu Jasielskiego podpisali: Adam Pawluś – Starosta Jasielski i Jan Muzyka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Jaśle, a w imieniu Wykonawcy: Sławomir Czajka – Prezes Zarządu firmy MUR-BET Sp. z o.o. w Jaśle.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1 409 580,00 zł przy dofinansowaniu z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 1 000 000 zł.

Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do 11 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy tj. do dnia 12 lutego 2025 r.