27.09.2023r w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle odbył się pokaz filmu „Loret – leśnik z charakterem”. Na projekcję filmu zaprosili Starosta Jasielski Adam Pawluś i Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle Agnieszka Chłopek.

Jest to kolejna produkcja z cyklu „Polscy Wizjonerzy”, który ma na celu przybliżenie postaci wybitnych Polaków pochodzących z naszych terenów.
Główny bohater – Adam Loret był pierwszym dyrektorem naczelnym Lasów Państwowych, który stworzył i uporządkował strukturę administracyjną Lasów Państwowych oraz przeprowadził pierwszą inwentaryzację zasobów leśnych w Polsce.
Film został zrealizowany w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia powstania Lasów Państwowych.

Pokaz otworzyła Agnieszka Chłopek – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3, która przywitała zgromadzonych, a następnie poprosiła o zabranie głosu gospodarza spotkania Adama Pawlusia – Starostę Jasielskiego. Po ponownym przywitaniu zaproszonych gości Starosta oraz odczytał list Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, przysłany specjalnie na tę projekcję.  Słowa swojego przemówienia skierował do młodzieży. Wspomniał o 84 rocznicy powstania Państwa Podziemnego oraz o niszczeniu przez naszych okupantów polskiej inteligencji.

Następnie głos zabrali: pomysłodawca oraz twórca filmu Bogdan Adam Miszczak – Prezes Telewizji Obiektyw oraz Artur Paczkowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce.

Po zakończonej projekcji Agnieszka Chłopek – Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 zachęciła uczniów do odwiedzenia parku miejskiego i odnalezienia znajdującego się tam pomnika Adama Loreta.