Absolwenci, którzy zadeklarowali przystąpienie do poprawkowego egzaminu maturalnego a nie podpisali potwierdzenia zgodności danych przekazanych do OKE, proszeni są o pilne zgłoszenie się do szkoły.