Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Chemiczny dla uczniów szkół podstawowych Powiatu Jasielskiego.
W dniu 02.06.2022 w Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle odbyło się uroczyste wręczenie nagród XIX Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych Powiatu Jasielskiego, który odbył się 11.05.2022r. Konkurs przeprowadzony był przez komisję konkursową Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle.
Cele konkursu to: krzewienie kultury i postawy ekologicznej, uświadamianie problemów związanych z ekologią, rozbudzanie wśród młodzieży wrażliwości na piękno i potrzeby środowiska, kształtowanie świadomości ekologicznej, rozumianej jako gotowość do działania w zgodzie ze środowiskiem w połączeniu z popularyzacją zagadnień ekologii i ochrony środowiska.
Konkurs prowadzony był w formule jedno etapowej: uczniowie pisali test z zakresu problemów ekologicznych i zadań chemicznych.
Godny podkreślenia był wysoki i wyrównany poziom wiadomości uczniów biorących udział w konkursie – różnice punktowe pomiędzy uczestnikami były niewielkie. Pytania do konkursu przygotowywali nauczyciele przedmiotów przyrodniczych Zespołu Szkół Nr 3, a ich zakres często wykraczał poza materiał nauczania chemii i ekologii w szkole podstawowej. Uczniowie przygotowując się do udziału w konkursie opanowali wiadomości o zagrożeniach środowiska, poszerzyli informacje o formach ochrony przyrody, ale przede wszystkim ucząc się mogli dojść do przekonania jak ważne są sprawy zagrożeń środowiska i ich wpływ na zdrowie człowieka.
Prowadzenie konkursu umożliwia poszerzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych z zakresu ochrony środowiska i chemii oraz rozwija zainteresowania przyrodnicze.
Laureatami zostali uczniowie:
I miejsce: Magdalena Lenart – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach
II miejsce: Joanna Szmyd – uczennica SP nr 1 w Jaśle
III miejsce: Emilia Marek – uczennica SP nr 1 w Jaśle
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody – gadżety elektroniczne ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz dyplomy.
Organizatorzy pragną podziękować nauczycielom, opiekunom uczniów za przygotowanie młodzieży do udziału w konkursie. Gorąco zapraszamy do dalszej współpracy w następnych latach.