Działalność człowieka  prowadząca do niekontrolowanej emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego sprawia, że niszczy on nie tylko życie biologiczne w swoim otoczeniu,  ale także własne zdrowie. Istota rozumna w działaniach gospodarczych nie może uniezależnić się od natury, ponieważ jest stworzona jako nieodłączna jej część.

 

Komisja konkursowa Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle przeprowadziła online XVIII Powiatowy  Konkurs Ekologiczno-Chemiczny dla uczniów szkół podstawowych Powiatu Jasielskiego. Jego celem było krzewienie kultury i postawy ekologicznej, uświadamianie problemów związanych z ekologią, rozbudzanie wśród młodzieży wrażliwości na piękno i potrzeby środowiska, kształtowanie świadomości ekologicznej rozumianej jako gotowość do działania w zgodzie ze środowiskiem w połączeniu z popularyzacją zagadnień ekologii i ochrony środowiska.

Konkurs prowadzony był w formule jednoetapowej: uczniowie pisali test z zakresu problemów ekologicznych i zadań chemicznych.

Godny podkreślenia był wysoki i wyrównany poziom wiadomości uczniów biorących udział w konkursie – różnice punktowe pomiędzy uczestnikami były niewielkie.

Pytania przygotowywali nauczyciele przedmiotów przyrodniczych Zespołu Szkół nr 3, a ich zakres często wykraczał poza materiał nauczania chemii i ekologii w szkole podstawowej.

Uczniowie, przygotowując się do udziału w konkursie, opanowali  wiadomości o zagrożeniach środowiska, poszerzyli informacje o formach ochrony przyrody, ale przede wszystkim mogli dojść do przekonania, jak ważne są  zagrożenia środowiska i ich wpływ na zdrowie ludzi.

 

Laureatami zostali uczniowie:

 

I miejsce:      Bartosz Kudłaty – uczeń  Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie

 

II miejsce: ex aequo   

                     Milena Mroczka – uczennica Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie

Mikołaj Kapitan – uczeń Szkoły Podstawowej w Kołaczycach

 

III miejsce:    Michał Szlachta   – uczeń Szkoły Podstawowej w Kołaczycach.

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody – gadżety elektroniczne ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz dyplomy.

Podobnie jak w poprzednich edycjach komisja konkursowa korzystała ze wsparcia finansowego Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle.

Organizatorzy pragną podziękować nauczycielom – opiekunom uczniów za przygotowanie młodzieży do udziału w konkursie.

Gorąco zapraszamy do dalszej współpracy w następnych latach.