4 czerwca 2024r.  odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu ,,Niech przemówią miejsca…’’.

Organizatorem Konkursu było Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach i Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc.

Przedsięwzięcie miało na celu promowanie postaw patriotycznych, w tym patriotyzmu lokalnego, promowanie powiatu jasielskiego, inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie historii, literatury, fotografii oraz rozwijanie twórczych zdolności młodych ludzi. Prace związane z historią Małej Ojczyzny oceniano w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej, fotograficznej lub filmowej.

Reprezentant Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle – Konrad Sokołowski z klasy IVh zajął II miejsce w Konkursie za pracę pt. ,, Być dla innych…Akcja ,,Pensjonat’’.

Gratulacje!