3 listopada uczniowie naszej szkoły w ramach programu „Poznaj Polskę” zwiedzili Muzeum Lotnictwa w Krakowie oraz Rydlówkę w Bronowicach, gdzie odbywało się wesele Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, na którym był obecny Stanisław Wyspiański. Wydarzenie to było inspiracją do napisania dramatu „Wesele”.