Zespół Szkół nr 3 w Jaśle uczestniczy (jako jedyna szkoła z powiatu jasielskiego) w projekcie„Otwarta firma”realizowanym w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Jest on obchodzony jednocześnie w 160 krajach świata, a jego celem jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi i zapewnienie trójstronnych korzyści.

W Polsce projekt organizuje Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, której zadaniem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

W realizacji projektu biorą udział i współdziałają uczniowie, nauczyciele oraz lokalni przedsiębiorcy.
Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów
w środowisku lokalnym. Nasza szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania dalszej ścieżki edukacyjnej.

24 listopada w ramach projektu pani Agnieszka Mazur i pani Elżbieta Hajduk – pracownice Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle przeprowadziły zajęcia warsztatowe dla uczniów klas 3 technik analityk, technik mechatronik i technik logistyk. Warsztaty zbudowane były wokół dwóch tematów.

Celem pierwszych zajęć zatytułowanych: Jak się zaprezentować – przygotowanie i rozmowa
z pracodawcą”
było praktyczne przygotowanie do prezentacji własnych możliwości, umiejętności
i dotychczasowego doświadczenia zawodowego (indywidualnych zasobów kandydata). W toku zajęć wyjaśniona i omówiona została rola rozmowy wstępnej w procesie rekrutacji, a także uczono zasad prowadzenia rozmów z pracodawcą, w tym również przygotowywano uczestników projektu do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

Drugi temat: „Dokumenty aplikacyjne wizytówka zawodowa” oscylował wokół skutecznych zasad pisania CV oraz listu motywacyjnego, obejmował rodzaje życiorysów, cechy życiorysu zawodowego, najczęściej popełniane błędy w dokumentach aplikacyjnych.

W dniu 25 listopada pani Bożena Ankier z firmy „Ubezpieczenia i Finanse” przeprowadziła zajęcia warsztatowe z klasą 3 technik mechatronik na temat Dlaczego warto się ubezpieczać?”, celem których było przestawienie uczniom różnych form ubezpieczenia, co i dlaczego warto ubezpieczyć, na czym polega ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG