Dzisiaj na sali gimnastycznej klasy maturalne 5Pc, 5Ph, 5Pf i 5Pd brały udział w zajęciach upowszechniania strzelectwa realizowanych przez AZS na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem programu jest popularyzacja strzelectwa wśród młodzieży, a przez to również upowszechnianie postaw proobronnych oraz stworzenie warunków dla rozwoju talentów i zainteresowań sportowych w tym zakresie.