Przypominamy, że Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 14.07.2023 r.( piątek).

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2023 r.

 

Do pobrania:

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym