29.03.2023 odbyła się szkolna akcja malowania plakatów – 16 zespołów.
Hasło: „Razem na niebiesko czyli akceptacja i solidarność z osobami ze spektrum autyzmu”. Akcję poprzedził apel przez radiowęzeł popularyzujący wiedzę na temat autyzmu pod hasłem „Miej wiedzę i bądź empatyczny”.