Zwyczajem lat ubiegłych (z przerwą wywołaną pandemią) w dniach od 23 – 25 . 03. 2022 r. w naszej szkole odbywały się rekolekcje wielkopostne. Ćwiczenia duchowne prowadził ks. Krzysztof Stawarz, obecnie pracujący w charakterze wikariusza parafialnego w Cieklinie.

Motywem przewodnim były słowa: „Jeśli chcesz być kiedyś w niebie, w prawdzie żyj i szanuj siebie”.

Rekolekcje, to czas szczególny dla człowieka, który pragnie  choć na chwilę „pochylić” się nad męką i śmiercią Pana Jezusa. Nie czynimy, to po to, by tylko rozpamiętywać te bolesne chwile, lecz aby one nas ukierunkowały na najważniejsze święta Zmartwychwstania Pańskiego.  W myśl pięknej a zarazem starożytnej sentencji: Przez trudy, do gwiazd”.  Niech te spotkania z Bogiem w sakramentach świętych i Bożym Słowie pomogą nam przejść przez  trudy ziemskiego pielgrzymowania do pełnej radości spotkania z przyjaciółmi,  i z Bogiem w niebie.

Ks. J.B.