Uczniowie naszej szkoły brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza” prowadzonym przy współpracy z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.   Jury pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wyróżniło pracę ucznia naszej szkoły.

W konkursie tym Konrad Sokołowski z kl. 1h otrzymał wyróżnienie za wykonanie znakomitej pracy plastycznej.

Natomiast uczennice z klasy 1d  Zuzanna Koštál oraz Emilia Smoleń otrzymały dyplomy uznania za przygotowanie bardzo ciekawych prac.

Ideą Konkursu jest:
– szerzenie wśród młodzieży wiedzy o regionie, wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych,  wrażliwości estetycznej oraz   prezentowanie dorobku artystycznego uczniów.

Serdecznie gratulujemy osiągnięć artystycznych,  zapraszamy wszystkich do następnych edycji konkursu i rozwijania talentu plastycznego w naszej szkole.