30 kwietnia 2022 r. ogłoszono wyniki XXII edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem:
KOBIETA I MĘŻCZYZNA DAREM DLA…”

Na tegoroczną edycję wpłynęło łącznie 1 269 prac, w tym: 909 w kategorii plastycznej, 283 w kategorii literackiej (proza i wiersz) oraz 77 w kategorii multimedialnej.
Prace zostały nadesłane z 379 szkół, z szesnastu województw. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. Współorganizatorzy: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”.

         Komisja przyznała łącznie 64 nagrody, 53 wyróżnienia oraz 2 nagrody specjalne w trzech kategoriach: plastycznej, literackiej (proza i poezja) oraz multimedialnej w czterech grupach wiekowych: kl. 0-3 SP, kl. 4-6 SP, kl. 7-8 SP

i klasy szkół ponadpodstawowych.

W KATEGORII  PLASTYCZNEJ
1. miejsce ex aequo zajęła
Zuzanna Košťăl , ZS nr 3 im. St. Pawłowskiego w Jaśle, op. Barbara Reczek

W KATEGORII  LITERACKIEJ ( POEZJA)

Wyróżnienie otrzymał Kacper Małek, ZS nr 3 im. S. Pawłowskiego w Jaśle, op. Katarzyna Szot

W KATEGORII  LITERACKIEJ ( PROZA )

Wyróżnienie otrzymał Konrad Sokołowski, ZS nr 3 im. S. Pawłowskiego w Jaśle, op. Elżbieta Szpak

GRATULACJE !!!