Absolwenci, którzy przystępują do matury w maju 2022 proszeni są o zgłoszenie się do szkoły po odbiór haseł oraz w celu potwierdzenia zgodności danych przekazanych do OKE.