Jakież dziwne są te ludzkie charaktery!

F.Dostojewski

Zbrodnia i kara

            

            Natalia Kurek wśród laureatów, Ilona Czaja z wyróżnieniem

 w V Powiatowym Konkursie Czytelniczym organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.

Konkurs odbył się 12 kwietnia 2024 r.  Wymagana była znajomość treści i problematyki powieści Fiodora Dostojewskiego pt. Zbrodnia i kara. Zasadnicze cele konkursu to: uwrażliwienie na piękno języka literackiego i wartości humanistyczne zawarte w tekstach literackich, promowanie czytelnictwa, popularyzacja literatury, sztuki i kultury a także rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

Jury konkursowe podkreśliło bardzo wysoki poziom merytoryczny uczestników i wyrównaną rywalizację.

Uroczystość rozdania dyplomów i nagród miała miejsce 7 czerwca 2024 r. w auli ILO w Jaśle.

 Gratulacje dla uczennic !