10 listopada 2023 roku uczniowie klas technik logistyk mieli możliwość poszerzenia swoich wiadomości i umiejętności. Uczestniczyli w wykładach: ,,Logistyka zwrotna jako wyraz zastosowania koncepcji logistyki w obszarze wykorzystania odpadów”(kl.1f) i ,,Podejście całościowe – integralny element zarządzania w logistycznych procesach transportowych” (kl.2k i 2f) oraz w Warsztatach logistycznych w aspekcie organizacji procesów transportowych (5Pf).
Były to pierwsze zajęcia realizowane w tym roku szkolnym ramach współpracy z Katedrą Logistyki i Inżynierii Procesowej WSIiZ w Rzeszowie.