MOBILNA PRACOWNIA KREATYWNEGO MYŚLENIA

W dniach 26.05.2021 – 28.05.2021 w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle pod patronatem Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, młodzież naszej szkoły, z oddziału mechatronik, weźmie udział w  multinaukowych warsztatach w ramach Mobilnej Pracowni Kreatywnego Myślenia. Uczestnicy zmierzą się z zadaniami technicznymi i myślowymi z różnych dziedzin nauki. Udział w warsztatach umożliwia zdobywanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych oraz pozwala zwiększyć tzw. umiejętności miękkie takie jak: umiejętność rozwiązywania problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja, umiejętność pracy zespołowej.

Pracownia jest podzielona na dwa moduły:

  1. „Pracownia dowolna”- uczestnicy mierzą się z zadaniami z różnych dziedzin nauki dochodząc do rozwiązania problemu metodą prób i błędów i pozyskują przy okazji wiedzę naukową o prawach rządzących inżynierią.
  2. „Maszyna Goldberga”- czyli zespół powiązanych ze sobą pojedynczych maszyn prostych. Uczestnicy, w grupach inspirowanych przez przeszkolonego Animatora, łączą ze sobą poszczególne detale. Gigantyczna układanka pozwala wyzwolić nieskończone pokłady kreatywności i entuzjazmu.

Zajęcia będą realizowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pracowników firm z Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców.

Uczestnicy – szkoły:

ZS3 w Jaśle – klasa 2gh

ZS3 w Jaśle – klasa 3h

ZST w Jaśle – klasa 3td

ZS4 w Jaśle

SP2 w Jaśle wolontariusze z klas 7 i 8

Zakłady wchodzące w skład JSP:

SOLGAM, ERKO, HABYS i GAMART.

Liczebność każdej grupy minimum 12, maksimum 15 osób.

Czas trwania zajęć dla każdej grupy około 3,5 godziny (zawiera 30 minutową przerwę)

 

Harmonogram WARSZTATÓW – pobierz