„Wybitni uczniowie gościli w jasielskim Chemiku”

 

https://www.youtube.com/watch?v=JcTvKpfX7qO

 

Zespół Szkół nr 3 w Jaśle popularny „Chemik” 16 czerwca 2021 roku był miejscem zaszczytnej i podniosłej uroczystości. Pani Dyrektor Agnieszka Chłopek z przyjemnością powitała w murach szkoły znakomitych gości.

Na zaproszenie starosty jasielskiego pana Adama Pawlusia przybyli do naszej szkoły uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych powiatu jasielskiego, którzy zostali wyróżnieni tytułem „Bene meritus”.

Zgodnie z regulaminem kandydatów do wyróżnienia „Bene Meritus – dobrze zasłużony” zgłaszają wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii samorządu klasowego, następnie Rada Pedagogiczna każdej szkoły wyłania jednego ucznia i przedstawia go Zarządowi Powiatu w Jaśle wraz z prezentacją jego osiągnięć.

Wyróżnienie „Bene Meritus” zostało ustanowione przez Zarząd Powiatu w 2010 roku. Co roku otrzymują je uczniowie, którzy wyróżniają się zarówno w nauce jak i w konkursach, olimpiadach, turniejach zawodach. Są wśród nich również społecznicy działający w samorządzie uczniowskim, organizujący życie szkoły, angażujący się też w działania na rzecz innych, propagujący zarówno wartościowe formy spędzania wolnego czasu jak i piękne postawy prospołeczne.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś z dumą i uznaniem wręczył wyróżnionym uczniom nagrody.

 

Uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Elżbiety Szpak przygotowali okolicznościowy program artystyczny, który stanowił oprawę tej podniosłej uroczystości.

 

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy ciesząc się jednocześnie, że mogliśmy razem świętować ten dzień w murach naszej szkoły.

 

 

 

Wyróżnieni uczniowie „Bene Meritus – dobrze zasłużony”:

  • I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle – Gabriel Antas,
  • II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle – Izabela Zalewska,
  • Zespół Szkół Technicznych w Jaśle –  Marcin Godfryd,
  • Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – Maria Passowicz,
  • Zespół Szkół nr 3 w Jaśle – Bartosz Chmura,
  • Zespół Szkół nr 4 w Jaśle – Maciej Ochwat,
  • Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle – Edyta Hendzel,
  • Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach – Rafał Podraza,
  • Zespół Szkół Nowym Żmigrodzie – Wioleta Łukasiak,
  • Zespół Szkół w Trzcinicy – Michał Zieleń.

 

Ponadto Zarząd Powiatu w Jaśle wyróżnił 43 uczniów szkół ponadpodstawowych za znaczące sukcesy edukacyjne oraz godne reprezentowanie szkoły i Powiatu Jasielskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Wyróżnieni uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle:

Małgorzata Dziedzic,

Mateusz Kucharski,

Monika Węgrzyn,

Gabriela Majewska,

Konrad Sokołowski,

Agnieszka Barzyk,

Emilia Smoleń,

Magdalena Wołowiec.