Klasa 4Pc grupa z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych w Salon Win Wine Bar & Apartments na wycieczce przedmiotowej. W tym miesiącu również dwoje uczniów z klasy 3c, z kierunku technik kelner odbywa miesięczną praktykę.
Dziękujemy właścicielom za miłe przyjęcie