W dniu 16.11.2023 (czwartek) o  godz. 16.00  odbędzie się WYWIADÓWKA

Klasy maturalne – informacja rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i proponowanymi z pozostałych przedmiotów.

Pozostałe klasy – wywiadówka śródsemestralna.