W dniu 17.11.2022 czwartek o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów klas I – IV, celem poinformowanie rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i pozostałych planowanych ocenach na I semestr