W dniu 18 grudnia 2023 r. ( poniedziałek ) o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami

  • klasy V –  informacja o wynikach klasyfikacji za I semestr
  • klasy I – IV -poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i pozostałych planowanych ocenach na I semestr