W dniu 20 maja 2024 r. ( poniedziałek) o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów klas I – IV, celem poinformowania o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i pozostałych planowanych ocenach.