27 listopada oraz  12 grudnia 2020 r. w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle – w  popularnym „Chemiku” – odbyły się konkursy chemiczne.

Pierwszy z nich to: „XVIII edycja Powiatowego Konkursu Ekologiczno – Chemicznego dla uczniów klas III liceum oraz klas IV technikum szkół ponadgimnazjalnych”.

Natomiast drugi to:  „XVIII edycja Powiatowego Konkursu Ekologiczno – Chemicznego dla uczniów klas II liceum oraz klas III technikum szkół ponadgimnazjalnych”.

Zespół Szkół nr 3 w Jaśle dysponuje laboratorium chemicznym wyposażonym w pracownie i sprzęt o  standardzie porównywalnym z laboratoriami wyższych uczelni. Także kadra pedagogiczna nauczycieli chemików jest najliczniejsza spośród wszystkich szkół powiatu jasielskiego. Wykorzystując te atuty, od 2003 roku szkoła przeprowadza konkursy chemiczne.

Ideą naczelną organizowania konkursów jest rozwijanie zainteresowania chemią oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie. Cieszą się one dużą popularnością. Uczestnicy mogą sprawdzić zarówno swoją wiedzę teoretyczną, jak również jej zastosowanie w laboratoryjnych eksperymentach chemicznych.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży,  w bieżącym roku szkolnym konkursy odbyły się tylko w części teoretycznej w formie online. Uczestnicy obydwu edycji mieli do wykonania 60 poleceń w postaci testu wyboru.

Głównym celem Konkursów było rozwijanie zamiłowania młodzieży chemią, wyrobienie szerokiego spojrzenia na tę dziedzinę nauki i jej znaczenia dla współczesnej cywilizacji oraz umożliwienie sprawdzenia stanu umiejętności i wiadomości uczestników przygotowujących się do matury z tego przedmiotu.

Laureatami XVIII edycji  Powiatowego Konkursu Ekologiczno – Chemicznego dla uczniów klas III liceum oraz klas IV technikum szkół ponadgimnazjalnych, w którym uczestniczyło 11 uczniów, zostali:

 • Bartosz Chmura (ZS nr 3 w Jaśle) – I miejsce
 • Izabela Zalewska (II LO w Jaśle) – II miejsce
 • Emilia Barańska (ZS nr 3 w Jaśle) – III miejsce
 • Anna Węgrzyn (ZS nr 3 w Jaśle) – IV miejsce
 • Katarzyna Tyburowska (ZS nr 3 w Jaśle) – V miejsce
 • Natalia Wójcik (I LO w Jaśle) – VI miejsce

Zwycięzcami XVIII edycji  Powiatowego Konkursu Ekologiczno – Chemicznego dla uczniów klas II liceum oraz klas III technikum szkół ponadgimnazjalnych, w którym brało udział 14 uczniów, okazali się:

 • Adriana Marek (ZS nr 3 w Jaśle) – I miejsce
 • Katarzyna Rączka (II LO w Jaśle) – II miejsce
 • Paulina Głowacka (I LO w Jaśle) – III miejsce
 • Zuzanna Koszelnik (I LO w Jaśle) – IV miejsce
 • Magdalena Fila (I LO w Jaśle) – V miejsce
 • Natalia Zabawa (II LO w Jaśle) – VI miejsce

Przygotowaniem młodzieży zajmowali się:

 • Pani mgr Lucyna Pacocha oraz Pan mgr Krzysztof Koś – I LO w Jaśle,
 • Pani mgr Wioletta Telma-Goryczka – II LO w Jaśle,
 • Pani mgr inż. Barbara Błażejowska, Pani mgr Jolanta Łupkowska, Pan mgr inż. Marek Stęgowski – ZS nr 3 w Jaśle,
 • Pani mgr Marzena Sikora – LO w Kołaczycach.

Organizatorem i koordynatorem przebiegu konkursu w bieżącym roku szkolnym był mgr Tadeusz Kalita – kierownik laboratorium chemicznego ZS nr 3 w Jaśle.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle. Ponadto  laureaci /miejsca 1-6/ dostali również nagrody rzeczowe sponsorowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle.

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami. Świadczy to o ich osobistym zaangażowaniu i wysiłku, jaki włożyli w zdobywanie wiedzy z zakresu chemii.

Dziękujemy za zainteresowanie i uczestnictwo w konkursach.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!!!

MS